Møder i STT


Generalforsamling 2017

Generalforsamling i STT 

i henhold til vedtægterne

Onsdag den 25 oktober 2017 kl 19.30

På Østergård 2, 6510  Gram


Med venlig hilsen

STT's bestyrelse


Generalforsamling i STT

Torsdag den 30 oktober kl 19.30 På Agerskov Kro

generalforsamling afholdes i henhold til vedtægter.

Indkaldelse