Generalforsamling 2017

Indkaldes til generalforsamling ved Vendsyssel Tractor Pulling

Generalforsamlingen afholdes 2, uge i oktober.
Det vil sige Torsdag 12 oktober kl 19.00
Adressen er Skelbakvej 15, 9320 Hjallerup

Indkomne forslag skal være Formanden i hænde 8 dage før – vendsysselpulling@hotmail.dk

Dagsorden til generalforsamling er:

1. valg af dirigent
2. Valg af referent og 2 stemmetæller
3. formandens beretning
4. Godkendelse af formandens beretning
5. fremlæggelse af regnskab
6. godkendelse af regnskab
7. valg af bestyrelsen
8. Valg af revisor

På valg er:
Diana Nielsen modtager ikke genvalg
Jonas Flensborg modtager ikke genvalg
Helle Nielsen modtager genvalg
Samtidig skal der vælges 2 suppleanter

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde til generalforsamlingen.

Mvh formand Helle Korsager Østergaard

Der serveres kaffe og kage