Bestyrelsen


Formand:

Steffan "Stub" Jensen
Brande


Næstformand:

Kim Bjerggaard
Feldborg

Kasserer:

Margrethe Sandberg
Gram


Sekretær:

Nikolaj Nielsen
Brædstrup

Medlem:

Tanya Madsen
Kibæk


1. Suppleant:

Hans Bossen
Astrup

2. Suppleant:

Morten Danielsen
Karup