Indkommende forslag til Årsmøde

Dato: 7. oktober 2012.
Til: Dansk Tractor Pulling.
Fra: Dommerudvalget.
Vedr: Forslag til behandling på Årsmødet 2012.

Dommerudvalget i Dansk Tractor Pulling, ønsker følgende forslag behandlet på Årsmødet den 10. november, under punkt 7. ”Indkomne forslag.”

Forslag:
Kvalificering til Pull Off.
100 meter afskaffes som fast Full Pull.
Dommerne på stævnedagen, fastsætter hvor Full Pull linien skal være.
Den fastsatte Full Pull linie, markeres tydeligt med flag/kegler på begge sider af banen.
Mållinien eller Full Pull linien, fastsættes (senest) efter de 3 første træk.

Uddybende forklaring:
Der ændres ikke ved stævnereglernes tekst om prøvetræk.
Der ændres ikke ved stævnereglernes tekst om Pull Off.

Begrundelse:
-Færre slædeomgearinger i forbindelse med evt prøvetræk. Men kan selvfølgelig stadig forekomme hvis slædegearingen er uforsvarlig eller alt for hård!
-Nemmere at for dommere og slædefolk at ramme en passende gearing, på grund af den variable mållinie.
-Nemmere at tilpasse tidsforbrug når vejrforhold truer med aflysning midt under stævnet.

På Dommerudvalgets vegne
Gert Sommerlund.

Share on Facebook