Ekstra ordinær årsmøde 2012

Til ALLE medlemmer i Dansk Tractor Pulling                                          12-11-2012

                            

Der indkaldes, efter samråd med bestyrelsen, hermed til ekstraordinært årsmøde i Dansk Tractor Pulling.

Lørdag den 8.december 2012 kl. 10.00

På SØGÅRDEN i SUNDS – SØGÅRDSVEJ 1, 7451 SUNDS (BEMÆRK NYT STED I FORHOLD TIL OPRINDELIGE INDKALDELSE)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører og stemmetællere

3. Valg af formand (Normalt kun i ulige år)

4. Valg af bestyrelse og suppleanter

(Afhængig af formandsvalg, blev tilkendegivet fra ”den menige bestyrelse”, at der er valg til 5 fremmødte bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, som var fremmødte på det ordinære Årsmøde, det 6. fremmødte bestyrelsesmedlem, kassereren, som nyligt er udtrådt af bestyrelsen, fremlagde årsregnskabet, og repræsenterede, den nyligt, fraværende, indtrådte suppleant i bestyrelsen)

INFO: På det ordinære årsmøde, sporedes en del fustration internt i bestyrelsen, og dermed manglende samarbejde og gensidig opbakning. Følgerne heraf, medførte på årsmødet, mistillidsytringer fra bestyrelsens ”menige medlemmer” til den siddende formand, ligesom der ”fra salen”, sporedes og blev tilkendegivet fustration over den afdækkede situation.

Jævnfør ovennævnte, medførte situationen et ”fastlåst” udgangspunkt før punktet:               Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Efter samråd i bestyrelsen, blev derefter besluttet at indkalde til Ekstraordinært Årsmøde, med ovenstående dagsorden, så alle medlemmer i DTP har en mulighed for at forholde sig til denne ”nye” situation og dagsorden.

For at opnå stemmeret, skal fornøden dokumentation fremvises.

Af hensyn til arrangementet med formiddagskaffe, skal tilmelding ske på telefon 70 27 99 27 eller DTP@tractorpulling.dk, senest 2.december 2012.

Anders Møller Hansen

Share on Facebook