Årsmøde Dansk Tractor Pulling 2012

Ifølge vedtægterne for DTP skal der afholdes Årsmøde hvert år i første halvdel af november. I år er datoen fastsat til lørdag den 10. november klokken 13.00. Mødet afholdes på Mønsted Kro (NYT STED)

Med følgende dagsorden – PDF

Indkommende forslag skal være sekretariatet på Borrisvej 11, 6900 Skjern i hænde senest 1. weekend i oktober (kan også sendes som mail til dtp@tractorpulling.dk)

For at opnå stemmeret ved årsmødet 2012 skal man have betalt kontingent for medlemsåret 2012/2013 (1/10-2012 – 30/9 – 2013) dette kan gøres allerede på nuværende tidspunkt i DTP Webshop under fanen “medlemsskab”

Med venlig hilsen
DTP
Lars Skou